UW GIDS VOOR GEMEENSCHAPSKOSTEN IN SPANJE

YOUR GUIDE TO COMMUNITY FEES IN SPAIN

zoekt u een koopwoning?

Stuur ons dit formulier en profiteer van 25 jaar ervaring en een sterk lokaal netwerk.

  De overgrote meerderheid van de eigendommen in Spanje in stedelijke gebieden behoren tot een gemeenschap van eigenaars(comunidad de propietarios in het Spaans). Als onderdeel van een gemeenschap is het onroerend goed aansprakelijk voor de betaling van vergoedingen voor het onderhoud en de verbetering van de gemeenschappelijke voorzieningen. In dit artikel bekijken we de gemeenschapskosten in Spanje, waarvoor ze dienen, hoeveel ze bedragen en wat er gebeurt als u ze niet betaalt.

  Wat is een gemeenschappelijk eigendom?

  Elke woning in Spanje die een element deelt met een andere woning wordt geclassificeerd als een gemeenschapswoning. Gemeenschappelijke voorzieningen zijn meestal een zwembad, sportfaciliteiten en tuinen. Gemeenschappelijke eigendommen in appartementencomplexen delen inkomhallen, trappenhuizen en liften alsook externe elementen. Woningen in grotere gemeenschappen kunnen ook straten en straatverlichting omvatten.

  Wist u dat? Wanneer u een gemeenschapswoning in Spanje koopt, wordt u automatisch lid van de gemeenschap van eigenaars en moet u uw verplichtingen nakomen en zich houden aan de regels en voorschriften van de gemeenschap.

  Wat zijn gemeenschapskosten?

  De gemeenschapskosten worden betaald voor het onderhoud en de verbetering van de gemeenschappelijke elementen en omvatten het volgende:

  • Elektriciteits- en waterrekeningen;
  • Schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes;
  • Professionele diensten (bijv. conciërge, tuinmannen, zwembadreinigers, badmeester enz;)
  • Onderhoud van liften;
  • Verzekering van de gemeenschappelijke delen.

  Wist u dat?

  Gemeenschappen van eigenaars moeten elk jaar een volledige boekhouding van inkomsten en uitgaven voorleggen. Deze moeten beschikbaar zijn voor alle eigenaren en u moet een kopie ontvangen na de jaarlijkse algemene vergadering (AVA).

  Hoeveel bedragen de gemeenschapskosten?

  De gemeenschapskosten in Spanje variëren enorm per gemeenschap van eigenaars. In oudere gebouwen met weinig voorzieningen betaalt u misschien niet meer dan € 100 per kwartaal; in hoogwaardige complexen daarentegen kunt u elke drie maanden meer dan € 1.000 verschuldigd zijn.

  Het bedrag dat u betaalt hangt af van twee factoren – uw aandeel in de gemeenschappelijke elementen en de geleverde diensten.

  Uw aandeel

  Om te berekenen hoeveel u van de gemeenschappelijke elementen bezit, wordt rekening gehouden met de vierkante meter van uw woning. Dit wordt dan toegepast als een percentage van de totale oppervlakte om uw aandeel te geven(cuota de participación in het Spaans). Het is duidelijk dat hoe groter de woning, hoe hoger het aandeel en de gemeenschapskosten. Uw cuota de participación bepaalt ook uw stemrecht – eigenaars van grotere eigendommen hebben een hoger percentage van de stem.

  Geleverde diensten

  Diensten binnen een gemeenschap van eigenaren variëren van weinig meer dan schoonmaakdiensten en liftonderhoud in een ouder appartementencomplex tot een uitgebreid aanbod van faciliteiten zoals een fitnessruimte, zwembad en 24-uurs beveiliging in high-end ontwikkelingen. Het spreekt vanzelf dat hoe meer diensten u ontvangt, hoe hoger de gemeenschapskosten zijn die u betaalt.

  Wist u dat? Het percentage van uw aandeel staat vermeld op uw eigendomsbewijs. Lees ook ons artikel over het koopproces.

  Wie bepaalt hoeveel eigenaren betalen?

  Elke gemeenschap van eigenaars heeft een jaarlijks budget, gebaseerd op eerdere jaarlijkse uitgaven. Het budget voor het komende jaar wordt overeengekomen op de AVA en elke eigenaar betaalt het bedrag dat overeenkomt met zijn cuota de participación.

  Wist u dat? Betalingstermijnen voor gemeenschapsgelden hangen af van de individuele gemeenschap. In sommige gevallen betaalt u maandelijks of per kwartaal, in andere gevallen betaalt u twee keer per jaar of ontvangt u bij uitzondering een jaarlijkse rekening.

  Kunnen community fees veranderen?

  In theorie kunnen de community fees zo vaak veranderen als afgesproken op de AVA, zolang een meerderheid van de eigenaren vóór stemt. In de praktijk stijgen de meeste vergoedingen zelden elk jaar meer dan de inflatie, omdat weinig eigenaren er voorstander van zijn om meer te betalen!

  Wist u dat? Als u eigenaar bent van een garageplaats en/of berging binnen de gemeenschap, bent u hierover ook gemeenschapsgeld verschuldigd.

  Zijn er extra gemeenschapskosten?

  Soms moeten gemeenschappen van eigenaars extra onderhoud of aanpassingen aan de gemeenschappelijke elementen uitvoeren vanwege veiligheids- of wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld het opnieuw bekleden van een gevel of het aanbrengen van een hellingbaan bij de ingang of een hek rond het zwembad. Ook is er noodzakelijk periodiek onderhoud zoals het schilderen van de gevel of het vervangen van de tegels in het zwembad.

  Deze werkzaamheden zijn meestal niet inbegrepen in de reguliere gemeenschapskosten (tenzij de gemeenschap van eigenaren een reservefonds heeft) en worden meestal in extra termijnen betaald. Bijvoorbeeld drie extra betalingen per jaar van elke eigenaar.

  Wist u dat? De gemeenschapskosten zijn slechts één jaarlijkse vergoeding voor het bezitten van een woning in Spanje. We hebben ook een artikel geschreven over andere jaarlijkse kosten.

  Hoe zit het met eerdere gemeenschapskosten?

  Wanneer u een woning koopt in Spanje zal uw advocaat ervoor zorgen dat deze vrij is van alle schulden en lasten. Hieronder vallen ook openstaande gemeenschapskosten. Als de verkoper schulden heeft bij de gemeenschap, trekt uw advocaat meestal het overeenkomstige bedrag af van de aankoopprijs of zorgt hij ervoor dat de schuld is vereffend voordat u de eigendomsakte ondertekent.

  Wist u dat? De verkoper is verplicht om bij de ondertekening van de eigendomsakte een attest van de gemeenschap van eigenaars voor te leggen waarin eventuele openstaande schulden worden vermeld.

  Wat gebeurt er als een eigenaar niet betaalt?

  De Spaanse wet treedt snel op wanneer een eigenaar achterloopt met de betalingen van de gemeenschap. Zodra wanbetaling wordt vastgesteld, zal de gemeenschap van eigenaars eerst contact opnemen met de schuldenaar om zo snel mogelijk betaling te eisen. Gebeurt dit niet, dan vaardigt de gemeenschap een aanmaning uit. Wordt dit genegeerd, dan wordt een embargo op het onroerend goed gelegd. In extreme gevallen kan de gemeenschap van eigenaars verzoeken om gedwongen verkoop van het goed op een veiling om betaling van de openstaande schulden te verkrijgen.

  U kunt de betaling van de gemeenschapskosten het beste regelen via automatische incasso bij uw bank in Spanje. Dit zorgt voor een snelle en efficiënte betaling. Het is ook een goed idee om periodieke controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat u up-to-date bent met uw gemeenschapskosten.

  Wist u dat? Eigenaren met openstaande schulden aan gemeenschapskosten mogen de gemeenschapsvergaderingen bijwonen, maar zij mogen niet stemmen of inspraak hebben.