Spaanse verblijfsvergunning voor non-EU burgers

Als u een non-EU burger bent en u koopt onroerend goed in Spanje, bent u wellicht geïnteresseerd in een Spaans verblijfsvisum, beter bekend als een Gouden Visum Spanje. Vastgoedbeleggers die voldoen aan alle criteria ontvangen een Spaanse verblijfsvergunning.
Spaanse verblijfsvergunning visums zijn sinds 2013 beschikbaar. In ruil voor het investeren in Spaans onroerend goed (en/of andere activa in Spanje), ontvangen u en uw naasten een permanente verblijfsstatus in Spanje.
Een bijkomend voordeel van het Gouden Visum Spanje is dat de visumhouders visumvrij in de gehele Schengen-zone kunnen reizen. Deze zone zonder grenzen binnen Europa omvat 26 landen.
Het Spaanse residentie visum, ingevoerd om investeringen in Spaans vastgoed, overheidsschuld en werkgelegenheid te stimuleren, heeft tevens de vraag naar Spaans onroerend goed doen toenemen. Terwijl de markt weer opkrabbelt en huisprijzen weer stijgen, biedt het Gouden Visum een aantrekkelijke combinatie van residentie en goedkope prijzen voor investeerders van buiten de EU.
Dit document bespreekt wat u moet weten over de wet van het aanbieden van Spaanse residentie in ruil voor het investeren in Spaans onroerend goed (de zogenaamde ‘Gouden Visum Spanje’ wet), en het gebruik van onroerend goed investeringen voor Spaanse residentie voor non-EU burgers.

Spaanse verblijfsvergunningen (visum) – de eisen

Vastgoed Investering Bedrag

De minimale investering in Spaans onroerend goed is €500.000 per belegger.

Vastgoed Investering Type

Om een Spaanse verblijfsvergunning te krijgen, moet u het volgende kopen:

 • Eén of meerdere woningen.
 • Residentiële, commerciële of industriële eigendom, of plattelands- of ontwikkelingsgrond.
 • Woning moet zich in Spanje bevinden.

Vastgoed Investering Papierwerk

Voor de residentie aanvraag moet u een bewijs van investering(en) indienen (certificaat Vastgoed Register). Indien dit certificaat nog niet beschikbaar is, dan moeten de notariële akte en het bewijs van de aanvraag voor het Vastgoed Register ingediend worden.

Vastgoed Investering Financiering

Om te voldoen aan de eisen voor het Spaanse residentie visum, moeten investeerders minstens €500.000 eigen geld hebben ingelegd. Dit moeten afkomstig zijn van transparante bronnen die voldoen aan de internationale wetgeving van het witwassen van geld. U kunt bedragen boven de €500.000 financieren met een financiering met vreemd vermogen, bijvoorbeeld een hypotheek in Spanje.

Vastgoed Investering Gebruik

Er zijn geen beperkingen op het gebruik van vastgoed dat gekocht is voor Gouden Visum Spanje doeleinden. Investeerders kunnen de woning gebruiken op welke manier dan ook, zolang het maar wettelijk toegestaan is (bijvoorbeeld lange termijn of vakantie verhuur) en het gebruik voldoet aan de vereisten voor bouwvergunningen, bestemmingsplannen, etc.

Vastgoed Investering via een bedrijf

Eigendomsrecht door middel van een bedrijf is toegestaan, zolang de onderneming niet gevestigd is in een belastingparadijs.

Administratieve Vereisten

Om een Spaanse verblijfsvergunning te verkrijgen, moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • U heeft Spanje niet illegaal betreden en u bent er niet illegaal verbleven, of de toegang tot Schengen-landen is u ontzegt
 • Ten minste 18 jaar zijn
 • Geen crimineel strafblad hebben
 • Niet als ongewenst aangemerkt zijn in Spanje
 • In bezit zijn van een geldig Spaanse staat of particuliere ziektekostenverzekering
 • Voldoende geld hebben om uzelf en uw naasten (indien van toepassing) in de basisbehoeften te voorzien
 • De machtiging of de verwerking van de visumkosten betalen

Visum voor investeerders (1-jarige vergunning)

Als u persoonlijk naar Spanje komt om te zoeken naar een woning, dan moet u een standaard 90-dagen toeristenvisum aanvragen. Zodra u in het land bent moet u een volmacht tekenen (poder de representación), waarmee u uw advocaat machtigt om namens u te handelen gedurende het proces van kopen en residentie.
Als u niet in persoon naar Spanje kunt komen, maar u weet wel welke woning u van plan bent te gaan kopen, dan kunt u het volmacht vanuit uw eigen land regelen (deze optie is niet voor alle landen mogelijk). Uw advocaat kan de woning dan namens u kopen en u hoeft in dit stadium niet eens naar Spanje te komen.
Zodra u een woning hebt gekocht die voldoet aan de investeringscriteria (ruim €500.000), doet u een aanvraag voor een 1-jarig investeerder visum, waarmee u dit jaar in Spanje kunt verblijven en in het Schengengebied kunt reizen. Uw advocaat kan dit voor u regelen.
Zodra u dit visum hebt ontvangen, bent u niet verplicht om een minimale hoeveelheid tijd in Spanje te spenderen. Echter, om de verblijfsvergunning na het verstrijken van het eerste jaar te verkrijgen, moet u gedurende deze periode van 12 maanden Spanje ten minste eenmaal bezocht hebben. En dus moet u geen aanvraag doen voor het 1-jarig investeerder visum tenzij u er zeker van bent dat u Spanje in de komende 12 maanden zult bezoeken.

Verblijfsvergunning voor investeerders (2+ jaar vergunning)

Investeerders kunnen, zodra het 1-jarig Gouden Visum Spanje verlopen is, een machtiging aanvraag doen om voor twee jaar in Spanje te wonen. Dit kan met nog eens twee jaar worden verlengd (en daarna weer), zolang de investering drempel van €500.000 maar wordt gehandhaafd. Voor deze vergunning moet u kunnen aantonen dat u ten minste eenmaal in de voorgaande twaalf maanden naar Spanje bent gereisd.

Eisen voor dit type Spaanse verblijfsvisum:

 • Er zit geen limiet aan het aantal keren dat u het 2-jarige verblijfsvergunning kunt vernieuwen.
 • U kunt zoveel woningen kopen en verkopen als u wilt, zolang u de investering drempel van €500.000 aanhoudt.
 • Er zit geen verplichting aan de minimale hoeveelheid tijd te spenderen in Spanje, investeerders kunnen dus fiscaal gezien nog buiten Spanje wonen, terwijl zij wel kunnen profiteren van de Spaanse verblijfsvergunning en de vrijheid van het onbeperkt reizen en verblijven in de EU.
 • Als u meer dan 183 dagen in een kalenderjaar in Spanje verblijft, bent u aansprakelijk voor Spaanse inkomstenbelasting.

Langdurig verblijf en Spaanse nationaliteit (5+ jaar)

Na vijf jaar ononderbroken verblijf in Spanje, hebben beleggers de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een permanente verblijfsvergunning. U kunt de Spaanse nationaliteit aanvragen na 10 jaar verbleven te hebben in Spanje. U moet kunnen bewijzen dat u in ieder kalenderjaar ten minste zes maanden in Spanje hebt gewoond.

Unieke Kans

Het Spaanse verblijfsvisum biedt non-EU kopers een unieke kans om te investeren in Spaans onroerend goed en tegelijkertijd het residentschap te verkrijgen.
Laat ons de ideale woning voor u vinden en u vervolgens door het gehele koopproces begeleiden en assisteren. Wij kunnen onderhandelen om voor u tot de beste prijs te komen, u adviseren over het beste plan van aanpak en u helpen gedurende het gehele aankoopproces. Ook bieden wij hulp bij het verkrijgen van financiering buiten de verplichte minimal investering van €500.000. Behalve onze verkoop diensten kunt u bij ons ook terecht voor hulp met betrekking tot decoratie en inrichting, verhuren en verkopen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor meer informatie, vul ons zoek formulier in en wij nemen contact met u op.
 
 

Click or Tap to Chat